آپدیت جدید هسته گوگل و تغییرات آن در سال ۲۰۲۳

آپدیت گوگل به طور روزانه و مادام انجام می‌شود و گوگل، هر روز پیام جدیدی برایمان دارد! اما همیشه این آپدیت‌ها کلی و تاثیرگذار نیستند؛ در شرایطی که تغییرات گوگل از حالت جزیی درآمده و تاثیرات بزرگ و کلی بر وب‌سایت‌ها بگذارد، آن را “آپدیت هسته گوگل” می‌نامند و سئوکاران درصدد هماهنگی با الگوریتم‌های تازه […]

در بهیدو مشاوره رایگان دریافت کنید

فرم مشاوره رایگان