شیوه‌ های سنتی مدیریت پـروژه، که با برنامــه‌ ریـزی هــای جامع هدایت می ‌شوند، زمانــــی می‌تواننــد مـــورد استفـــاده قرار بگیرنــد کــه تمام مشخصات پـــروژه به وضوح تعریـــف شــده باشد. از ســـوی دیگر، زمانـــی که مشخصــات در طـــول عمر پــروژه در معـرض تغییــرات مکــرر قـــرار می گیرنــد، رویکرد سنتــی دیگـــــر بــرای مدیریــت پــروژه ها کارآمد نیــست. پــروژه های توسعـــه نـــرم افزار از آن دستــه پروژه هایی هستند که هم اغلب با حداقل مشخصات تصور می شوند و هم مرتبا در معرض تغییرات قرار می گیرند، بنابـــراین نیاز به شیـــوه های جدیـــد مدیریـــت خواهنـــد داشت. در چنیــن شرایطی باید از تجربــه متخصصــان فنـــاوری اطلاعات و مشاوره مدیریت پروژه های IT استفاده نمود. شرکــت ‌های ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت پـروژه های IT ، معمولاً توسط متخصصان و مدیران برجسته فناوری اطلاعات مدیریـت می‌ شوند که فرآینــد برنامه ‌ریـزی، سازمان ‌دهــی و نظارت بر پروژه‌ ها و اهداف فناوری اطلاعات (IT) را برای کسب ‌و کارهای سطح سازمانــی بر عهــده می‌گیــــرند. شرکت های مدیریـــت پروژه فنــاوری اطلاعات معمولاً خدمات مشاوره مدیریت پروژه هــــای IT را در مناطق خاصی متمرکز می کننــد. زیرا پروژه های فناوری اطلاعات می توانند طیف گسترده ای از نیازها را از نصب شبکه تا طراحی سامانه های اختصاصی ، طراحی سایت و توسعه نرم افزار پوشش دهند. استفاده از خدمات شرکت های فناوری اطلاعات که دارای مجموعه ای از تخصص های مناسب در زمینه مشاوره مدیریت پروژه های IT هستنــد برای موفقیت کســب و کار شما بسیـــار مفید است و یک جـــزء ضروری در بـــه حداکثر رساندن بازگشت سرمایه برای ارتقای شبکه، رایانش ابری، طرح های تجزیه و تحلیل تجاری یا هر پروژه فناوری اطلاعات دیگر در سازمان شما محسوب می شــود. جهت دریافت مشـاوره مدیریت پروژه های IT همین امروز با شرکت نرم افزاری بهیدو تماس بگیرید.

مزایای خدمات مشاوره مدیریت پروژه های IT

با استفاده از خدمات مشاوره مدیریت پروژه های IT یک سازمان می‌تواند در خصوص پروژه های نرم افزاری، طراحی وب سایت ، طراحی اپلیکیشن موبایل ، طراحی وب اپلیکیشن و غیره بهترین انتخاب و تصمیمات را داشته باشد. این شرکت ها مناسب ترین راه حل را برای نظارت فنی، مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و همچنین فعالیت ‌های مرتبط با مدیریت پروژه ارائه می دهند. در ادامه به مهم ترین مزایای خدمات مشاوره IT برای سازمان ها اشاره می کنیم :

مدیریت سرمایه گذاری پروژه های نرم افزاری :

   یکی از ارزش های مهمی که شرکت های مشاوره مدیریت پروژه های IT ارائه می دهند توانایی مدیریت سرمایه گذاری درست و پرسود در پروژه های نرم افزاری است به گونه ای که بالاترین سازگاری و منفعت را برای کسب و کارها فراهم سازد. نتیجه مجموعه ای تلفیقی از صورت ‌های مالی و صورت ‌حساب ‌ها است که تمام اطلاعات مالی پروژه ها را در قالبی واضح و قابل هضم برای بررسی ارائه می دهد.

پوشش تمام جنبه های IT سازمان :

شرکت های مشاوره مدیریت پروژه های IT ، تمام جنبه های IT سازمان را پوشش داده و در مورد چالش هایی که در سراسر سازمان می بینند مشاوره خواهند داد. علاوه بر این آنها به بهترین وجه برای سازماندهی مجدد پروژه های نرم افزاری شرکت تلاش می کنند تا به بهترین شکل ممکن مسائلی مانند خلأهای منابع و غیره را برطرف کنند.

استانداردسازی فرآیندهای IT سازمان :

حتی زمانی که شرکت ها از روش های مختلف مدیریت پروژه ها استفاده می کنند، باز هم ممکن است پروژه ی آنها با شکست مواجه شوند. اما چرا؟ به طور کلی سه حوزه مدیریت پروژه وجود دارد که برای مدیران پروژه مشکل ساز است، ۱٫ الزامات ۲٫ تغییر و ۳٫ ارتباطات. وقتی نوبت به الزامات می رسد، به طور مداوم کمبود اسناد، عدم وجود الزامات واضح، عدم همکاری با مشتری و سایر نیازها را پیدا می کنیم. به همین دلیل است که پیگیری الزامات در هر مرحله از پروژه حیاتی است و باید بررسی و مستندسازی شود. همچنین همیشه نوعی تغییر کوچک یا تغییر در مقیاس بزرگتر در سازمان ها رخ می دهد. بهترین راه برای مقابله با تغییرات این است که در شروع پروژه، تعیین کنیم که چگونه در زمان وقوع تغییرات با آنها برخورد خواهد شد. ارتباطات نیز خط حیات یک پروژه است. اگر مدیران پروژه نتوانند به طور مؤثر با همه ذینفعان مختلف ارتباط برقرار کنند، در آخر شما یک پروژه به هم ریخته خواهید داشت. ارتباطات در سازمان باید همیشه مشارکتی باشد تا موثر واقع شود. بنابراین وقتی شرکت ‌ها با متخصصان مشاوره مدیریت پروژه های IT مشورت می کنند تا پروژه ‌شان را در مسیر درستی قرار دهند، مشاوران IT در وهله اول الزامات، تغییرات و ارتباطات را در ابتدای ارزیابی خود بررسی می‌ کنند. با بررسی این سه حوزه می توان متوجه شد که پروژه در کجا اشتباه بوده است. برای بهبود میزان موفقیت پروژه، ضروری است که مدیران پروژه هر سه حوزه را بسیار نزدیک مدیریت کنند تا از یک نتیجه موفق اطمینان حاصل نمایند.

roi

بهبود ROI یا نرخ بازگشت سرمایه :

حتی زمانی که شرکت ها از روش های مختلف مدیریت پروژه ها استفاده می کنند، باز هم ممکن است پروژه ی آنها با شکست مواجه شوند. اما چرا؟ به طور کلی سه حوزه مدیریت پروژه وجود دارد که برای مدیران پروژه مشکل ساز است، ۱٫ الزامات ۲٫ تغییر و ۳٫ ارتباطات. وقتی نوبت به الزامات می رسد، به طور مداوم کمبود اسناد، عدم وجود الزامات واضح، عدم همکاری با مشتری و سایر نیازها را پیدا می کنیم. به همین دلیل است که پیگیری الزامات در هر مرحله از پروژه حیاتی است و باید بررسی و مستندسازی شود. همچنین همیشه نوعی تغییر کوچک یا تغییر در مقیاس بزرگتر در سازمان ها رخ می دهد. بهترین راه برای مقابله با تغییرات این است که در شروع پروژه، تعیین کنیم که چگونه در زمان وقوع تغییرات با آنها برخورد خواهد شد. ارتباطات نیز خط حیات یک پروژه است. اگر مدیران پروژه نتوانند به طور مؤثر با همه ذینفعان مختلف ارتباط برقرار کنند، در آخر شما یک پروژه به هم ریخته خواهید داشت. ارتباطات در سازمان باید همیشه مشارکتی باشد تا موثر واقع شود. بنابراین وقتی شرکت ‌ها با متخصصان مشاوره مدیریت پروژه های IT مشورت می کنند تا پروژه ‌شان را در مسیر درستی قرار دهند، مشاوران IT در وهله اول الزامات، تغییرات و ارتباطات را در ابتدای ارزیابی خود بررسی می‌ کنند. با بررسی این سه حوزه می توان متوجه شد که پروژه در کجا اشتباه بوده است. برای بهبود میزان موفقیت پروژه، ضروری است که مدیران پروژه هر سه حوزه را بسیار نزدیک مدیریت کنند تا از یک نتیجه موفق اطمینان حاصل نمایند.

افزایش بهره وری و کاهش زمان تحویل پروژه :

به جرات می توان گفت اجرای یک پروژه ی فناوری اطلاعات بدون مشاوره مدیریت پروژه های IT یک اقتصاد کاذب است. این کار در ابتدا، ممکن است به نظر یک هزینه بزرگ و غیر ضروری به نظر برسد. به خصوص زمانی که پروژه ها به طور معمولی نسبتاً روان اجرا می شوند. با این حال، ارزش این مشاوره ها به ویژه زمانی مشخص می شود که همه چیز طبق برنامه پیش نرود. مدیریت خوب پروژه نه تنها در وهله اول به کاهش این خطرات کمک می کند، بلکه به طور موثر به گفتگوها و مذاکرات دشواری که هنگام ورود به چالش ها، تغییرات و تاخیرها به وجود می آیند، نیز کمک می کند. مشاوره مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات همچنین می‌تواند با استانداردسازی فرآیندهای پروژه به کاهش زمان تحویل پروژه به سازمان ‌ها نیز کمک کند.

بهبود نرخ موفقیت پروژه

شرکت ‌های مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات مجموعه‌ای از تجارب و منابع مفید را ارائه می‌ کنند که در اثر نظارت بر پروژه های آی تی در سازمان های دیگر به دست آورده اند. در نتیجه چالش ‌هایی را که مشتریان آنها در مورد وضعیت مشابه با آن مواجه شده اند را به خوبی درک می‌کنند. این تجربه باعث می‌شود که تحویل پروژه با ثبات ‌تر انجام شود و نرخ موفقیت آن افزایش یابد.

استقرار پروژه فناوری اطلاعات در سازمان

شرکت های مدیریت پروژه فناوری اطلاعات از ابتدای پروژه تا استقرار موفقیت آمیز آن در سازمان همراه شما هستند. آنها از بهترین متخصصان برای مدیریت مؤثر و استقرار و نصب نرم افزارها استفاده می کنند.

مدیریت چرخه حیات فناوری اطلاعات

شرکت های مدیریت پروژه فناوری اطلاعات یا دارای خدمات مدیریت چرخه حیات فناوری اطلاعات هستند یا می توانند مدیریت چرخه حیات خود را با مدیریت چرخه حیات اختصاصی سازمان مشتری ادغام کنند.

مشاوره مدیریت پروژه های IT در شرکت نرم افزاری بهیدو

پروژه های نرم افزاری و پروژه های فناوری اطلاعات همیشه قطعات متحرک زیادی دارند. گاهی اوقات برخی موارد در پروژه ها، عوامل و چالش هایی را ایجاد می کنند که سازمان ها همیشه قادر به کنترل آنها نیستند یا منابع داخلی کافی برای کنترل صحیح آنها را ندارند. خدمات مشاوره مدیریت پروژه های IT مؤلفه مهمی برای مدیریت بدون ریسک پروژه های فناوری اطلاعات را فراهم می سازد. مشاوران مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات یک نقطه تماس واحد را فراهم می‌کنند تا مطمئن شوند که راه برای ارائه به موقع پروژه شما در محدوده و بودجه مورد نظر هموار شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات مشاوره مدیریت پروژه های IT در شرکت نرم افزاری بهیدو همین امروز با متخصصان ما تماس بگیرید.

ارتباط با تیم مشاوره و پشتیبانی بهیدو

مقالات مرتبط

تبلیغات گوگل  google adsچیست؟

تبلیغات گوگل google adsچیست؟

افزایش رقابت مشاغل و کسب و کارهای مختلف در بازار کار و ظهور رقبای مختلف عرصه ی گسترش را برای کسب و کارها محدود کرده است. صاحبان مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5  +  3  =  

در بهیدو مشاوره رایگان دریافت کنید

فرم مشاوره رایگان